Call us +1 (514) 581-3015
Mon - Thu 7AM-5PM / Fri 8AM-4PM Sat & Sun closed (Emergency Only)

Archive

Bathroom Renovation Project

سرویس بهداشتی لوکس ۳

این ساختمان شامل دو سرویس بهداشتی است. سرویس بهداشتی مستر دارای یک وان قدیمی بزرگ بود که با یک وان زیبا و مدرن جایگزین شد. وان جدید دارای درب شیشه ای و سرامیک‌های مشکی است. همچنین این سرویس بهداشتی مجهز به یک دوش جداگانه کوچک و غیر کاربردی بود که این دوش از حمام حذف شد و در عوض به سرویس بهداشتی اتاق میهمان، یک دوش ایستاده جدید اضافه گردید. این تصویر بخشی از یک پروژه بزرگ بازسازی کلی ساختمان است که...