Call us +1 (514) 581-3015
Mon - Thu 7AM-5PM / Fri 8AM-4PM Sat & Sun closed (Emergency Only)

سرویس بهداشتی لوکس ۱۴

این پروژه بازسازی سرویس بهداشتی، وان حمام برداشته شد و یک دوش ایستاده به جای آن نصب گردید.

همچنین توالت، سینک دستشویی و کفپوش و هرآنچه در تصویر مشاهده می‌کنید با تجهیزات جدید جایگزین شده است. علاوه بر این، امکان گرمایش از کف به این ساختمان اضافه شده.

در تصویر مقابل می‌توانید تمام مراحل بازسازی را تا رسیدن به نتیجه نهایی مشاهده کنید.

مکان:

Saint-Lambert, Quebec

زمان:

2016

Category:

سرویس بهداشتی و حمام

Tags:

خانه