Call us +1 (514) 581-3015
Mon - Thu 7AM-5PM / Fri 8AM-4PM Sat & Sun closed (Emergency Only)

آشپزخانه مدرن ۵

همان طور که در تصاویر مشاهده می‌کنید، آشپزخانه این منزل توسط دو دیوار از اتاق نشیمن جدا شده بود. در این پروژه با حذف دو دیوار و افزودن یک جزیره، آشپزخانه اوپن به اتاق نشیمن متصل شد.

این عکس‌ها مربوط به یک پروژه بازسازی کامل خانه هستند که در آن همه کفپوش‌ها تعویض شدند، سرویس بهداشتی و آشپزخانه به طور کامل نوسازی شدند و خانه نقاشی شد. تکمیل این پروژه حدودا 1 ماه به طول انجامید.

در سمت چپ این دو تصویر، پنجره‌ای را می‌بینید که به درب تبدیل شده و ارتباط خانه را به حیاط پشتی برقرار ساخته است. قبل از بازسازی، حیاط پشتی مستقیما به داخل آشپزخانه راه داشت که این درب به سمت چپ منتقل شده و ایوان خانه نیز بزرگتر ساخته شد.

مکان:

Des Sources West Island, Quebec

زمان:

2018

Category:

آشپزخانه

Tags:

خانه