Call us +1 (514) 581-3015
Mon - Thu 7AM-5PM / Fri 8AM-4PM Sat & Sun closed (Emergency Only)

Archive

Garage Plumbing Project

لوله کشی گاراژ

در این پروژه که در سال 2018 به انجام رسید، کف گاراژ که دارای ترک‌های متعدد بود به طور کامل برداشته شده و لوله کشی مجدد انجام گرفت. همچنین لوله فاضلاب در جلوی درب ورودی گاراژ نصب شده است....

Bathroom Renovation Project

سرویس بهداشتی مردانه ۱۶

در این پروژه مبتکرانه، عملیات لوله کشی و بازسازی سرویس بهداشتی برای یک بار ایرلندی در منطقه Old Dublin مونترال به انجام رسید. در مدت ۴ روز، سیستم لوله کشی این سرویس بهداشتی به طور کامل نوسازی شد، کاشی‌های جدید روی دیوارها نصب گردید و مهم‌تر از همه، سرویس‌های بهداشتی با طراحی منحصر به فرد اضافه شدند. طراحی این سرویس‌های بهداشتی که از بشکه‌های آبجو ساخته شده‌اند توسط گروه ما انجام شده و پس از ساخته شدن محصول نهایی در کارگاه،...

Home Renovation Project

بازسازی خانه ۳

پروژه بازسازی کامل یک ساختمان ۲ طبقه در مونترال، شامل تبدیل زیرزمین به دو واحد مسکونی مستقل. اهم اقدامات انجام گرفته: اضافه کردن سرویس بهداشتی، برداشتن دیوارها، لوله کشی، انشعاب آب و برق مجزا برای هر واحد و...

Home Improvement Project 1

بازسازی خانه ۱

این خانه ۱۱۰ ساله دارای یک زیرزمین غیرمسکونی و دو طبقه در منطقه Le Plateau-Mont-Royal نیازمند بازسازی کامل بود. برنامه ریزی کار در سال ۲۰۱۸ به اتمام رسید و در پایان ژانویه ۲۰۱۹ پروژه بازسازی کلی ساختمان آغاز شد. در طی ۳ ماه، طبقه‌های اول و دوم این ساختمان به طور کامل بازسازی شدند. به این منظور، چندین دیوار برداشته شدند، سرویس‌های بهداشتی نوسازی شده و ۲ سیستم تهویه مطبوع نصب گردید. همچنین جای یکی از اتاق‌های خواب با آشپزخانه عوض شد...

Home Improvement Project 2

بازسازی خانه ۲

پروژه بازسازی کلی منزل مسکونی در منطقه Lasalle، که حدودا یک ماه به طول انجامید، شامل بازسازی سرویس بهداشتی، آشپزخانه، کفپوش و...