Call us +1 (514) 581-3015
Mon - Thu 7AM-5PM / Fri 8AM-4PM Sat & Sun closed (Emergency Only)

Archive

Renovation Flooring

تعویض کفپوش و پله ها ۲

این پروژه، که شامل تعویض کفپوش منزل و بازسازی پله ها می شد، در یک ساختمان دوبلکس در منطقه وردان انجام گرفت و یک هفته به طول انجامید. برای مشاهده مراحل کار، تصاویر قبل از بازسازی، حین بازسازی و پس از اتمام کار برای شما نمایش داده شده اند....

Exterior Deck Renovation Project

بازسازی خارجی، ایوان پشتی

قبل از بازسازی، حیاط پشتی این خانه مستقیما به داخل آشپزخانه راه داشت که این درب به سمت راست منتقل شده و ایوان خانه نیز بزرگتر ساخته شد. برای مشاهده تصاویر آشپزخانه مرتبط با این ایوان، اینجا کلیک کنید....